OSAsense (by DiagnOSAS)

Opschaling

Onze zorginnovatie, OSAsense, is erop gericht om het diagnostisch proces van obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) eenvoudiger, sneller, goedkoper, kostenefficiënter en patiëntvriendelijker te laten verlopen en bovendien bereikbaar te maken voor een groter publiek. Wij doen dit door de huisarts te voorzien van een screeningstool, waarmee patiënten met OSAS direct en met een grote betrouwbaarheid kunnen worden geïdentificeerd. Door gebruik van OSAsense kan het aantal onterechte verwijzingen naar een gespecialiseerd slaapcentrum naar schatting met tenminste 20% worden gereduceerd. Hiermee wordt een aanzienlijke kostenreductie gerealiseerd. Tot slot wordt de capaciteit van slaapcentra bij gebruik van OSAsense beter benut, waardoor naar verwachting de bestaande wachtlijsten zullen afnemen.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
Zelfzorg
Regio Overijssel