OplossingsKracht

Opschaling

Gezondheid is de verantwoordelijkheid van iedereen is de aanpak van de overheid.

Het kabinet ziet gezondheid niet alleen als een doel op zich, maar ook als een middel om andere doelen te kunnen bereiken, zoals: ‘meer regie op het eigen leven’, ‘kwaliteit van leven’, ‘mee kunnen doen in de maatschappij’ en ‘het gebruik maken van sociale netwerken’. Dit verbindt het gezondheidsbeleid met de doelstellingen in het sociale domein.

Mensen zelf en zorgverleners hebben dus extra vaardigheden nodig. 21e eeuw-vaardigheden zoals emotionele intelligentie, zelfontwikkeling en zelfsturing, persoonlijk leiderschap. Vaak (her)kennen we onze sterke eigenschappen niet en weten we dus ook niet hoe we deze optimaal in kunnen zetten.

Het versterken van mensen, ze aan te zetten tot eigen kracht, motiveren tot regie op het eigen leven en naar vermogen participeren in de samenleving vraagt coach- en communicatievaardigheden.
Het is belangrijk de gewenste steun te bieden, te coachen, een veilige sfeer te creëren waar mensen inspirerend aangezet worden tot persoonlijke groei, zelfinzicht, motivatie en gedragsverandering en eigen oplossingskracht. Om onderzoekend, open en empathisch met elkaar de dialoog aan te gaan over wat het van ieder van ons vraagt om gezond, veilig, plezierig en duurzaam te kunnen [blijven] werken en (samen)leven.

Ingeloes Bense heeft een ontwikkelcyclus gebaseerd op het model 'OplossingsKracht voor de gewenste steun' ontwikkeld, een coach, zelfmanagement en gespreksmodel. “Het is belangrijk dat we de focus verleggen van klacht naar kracht".

Mensen steun bieden, empoweren en aanzetten tot het ontwikkelen van eigen oplossingskracht. Het [zelf]management en dialoogmodel OplossingsKracht bevordert de intrinsieke motivatie, eigenaarschap en èchte gedragsverandering.
Het start al met de vraag: "wil je steun?" Om vervolgens specifiek te ontdekken welke steun gewenst is: analytische, emotionele, creatieve of praktische steun. En zo adequater, sneller, met meer empathie resultaten te bereiken.
Ik doe graag mee aan de zorginnovatieprijs omdat de kwaliteit van de zorg (bewezen) toeneemt met gebruik van dit empathie, coach en zelfmanagementmodel.

Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Gelderland