Ontmoetingen Online

Opschaling

Ontmoetingen- Online is een vernieuwend platform met frisse zinvolle dagbesteding waarbij kwetsbare (jonge- en oudere) mensen zelfstandig wonend of in/nabij een zorgorganisatie in contact komen met anderen en met elkaar. Een eenzaam en afgesloten gevoel, met alle (medische) gevolgen van dien, wordt door deelname aan het platform verlicht en mogelijk: voorkomen.
Met de afstandsbediening van de televisie kan een deelnemer zich aansluiten op het online platform. Met behulp van een setje met drie onderdelen: een webcam, techniekkastje (Raspberry Pi) en verbindingssnoertje. Het kastje wordt op de aanwezige televisie aangesloten. Met de afstandsbediening kan een deelnemer vervolgens het passende HDMI kanaal selecteren om vervolgens deel te nemen aan de door hem of haar gewenste sessie (s).
Mocht er ('zomaar') een eigen laptop of computer zijn, sluiten we iemand daarmee aan op het platform.

Een internetverbinding is een voorwaarde voor deelname. Als er geen aansluiting is bij de mensen thuis, gaan we in overleg hoe dat te realiseren

Vanaf eind januari a.s starten we met een week- programmering op 3 tot 7 dagen per week, samengesteld mèt en dóór betrokkenen.
Via het beeldscherm van de eigen televisie kunnen deelnemers online met elkaar activiteiten ondernemen en ervaringen delen. Dit interactieve element onderscheidt ons van vele andere mooie initiatieven.

Domotica
Digitalisering
Zelfzorg
Overige
Regio Limburg