Noto Summary

Opschaling

De patiënt vergeet een groot gedeelte van het gesprek met de arts.

Noto Summary biedt de patiënt een samenvatting van het gesprek uit een digitale opname.

De patiënt kan het thuis rustig nalezen, delen met familie en huisarts. Beter de behandeling volgen en meebeslissen.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Gelderland
Bernard Noothoven van Goor