Netwerk ondersteuning dementie

Concept

De centrale vraag in dit (RAAK publiek) project luidt: Hoe kan met behulp van een geïntegreerd technologisch ondersteuningspakket het informele en professionele netwerk rond de oudere met dementie versterkt worden, waardoor deze langer en onder betere omstandigheden thuis kan blijven wonen. Het doel van dit project is een geïntegreerd technologisch ondersteuningspakket te ontwikkelen, een online platform Netwerkondersteuning Dementie.

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Limburg