Moodbot

Opschaling

Altrecht GGZ en HKU hebben gezamenlijk een concept ontwikkeld om de interactie tussen cliënten onderling en de communicatie met de begeleiders in de forensische instelling te vergemakkelijken.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Utrecht