Monnie

Implementatie

Monnie is een app waarmee bedrijven jongeren kunnen helpen om schulden te voorkomen. De app wordt, samen met een voor jongeren begrijpelijke betaalherinnering, aangeboden aan jongeren met een betaalachterstand. De app geeft jongeren inzicht in hun financiën, vertaalt hun financiële situatie naar eenvoudige stappen om de betaalachterstand op te kunnen lossen en biedt een link naar (online of offline) hulp bij complexere problemen.

Digitalisering
Hulpmiddel
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland