MO-platform

Ontwikkeling

Meer doen met minder budget. Dat is de grootste uitdaging waar gemeenten de komende jaren voor staan. Zeker nu jeugdzorg, persoonlijke begeleiding en participatie onder de Wmo en uw verantwoordelijkheid gaan vallen. Bij de uitvoering van uw taken in het sociale domein ondersteunen wij u met ons Maatschappelijk Ondersteuningsplatform®.

Burger-, regisseurs, en zorgverlenersportaal
Ons MO-platform valt uiteen in een digitaal regisseurs-, burger- en zorgverlenersportaal. Zo helpen wij u, uw burgers en zorgverleners met onze state-of-the-art ICT-oplossingen en de inzet van deskundige medewerkers voor bijvoorbeeld financiële controles en tevredenheidsonderzoek.

Het maakt niet uit of u werkt met sociale wijkteams of alles liever in eigen beheer houdt.

Slimme ICT & extra handen
We zijn meester in het resultaatgericht uitvoeren en automatiseren van alle gemeentelijke inkoop- en beheerprocessen binnen het sociale domein.

Front- en backoffice
Wij ondersteunen uw gehele dagelijkse uitvoering van gesprek, indicatie, inkoop op maat, (financiële) controles tot periodieke digitale verantwoording van pgb en onderzoek naar cliënttevredenheid. Front- en back-office komen samen in ons platform.

Gemeenten besteden de administratieve uitvoering in hun sociale back-office van a-tot-z aan ons uit. U houdt de regie dankzij een schat aan actuele managementinformatie.

Als vanzelfsprekend ondersteunen wij alle door het transitiebureau VNG benoemde inkoopmodellen in het sociale domein. En sluiten wij aan op de standaarden van KING & VNG. We bestaan al sinds 2004 en groeien met onze oplossingen en dienstverlening mee met de transitie van het sociale domein.

Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Overige
Regio Zuid-Holland
Claudia Balkhoven