Minder misselijk na chemokuur

Opschaling

De Nausea Care App is een Content Management Systeem met een app waarmee kanker patiënten die chemotherapie krijgen tijdige signalering op hun mobiele telefoon ontvangen om de juiste medicatie in te nemen waardoor er minder klachten van misselijkheid en braken ontstaan. De patiënt kan via de app rapporteren wanneer hij of zij misselijk was en als hoe ernstig dat werd ervaren. Verder voorziet de app in voorlichting over de bijwerkingen van de chemotherapie. Het systeem is bedacht door Melissa Sombroek, verpleegkundig specialist oncologie/hematologie van het olvg en gefinancierd door Achmea en het Nuts Ohra fonds. Het systeem is ontwikkeld en CE gecertificeerd door Logicapps.

Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Noord-Holland