Mijnmedicijncoach

Ontwikkeling

Het via de apotheek faciliteren van patiënten m.b.v. innovatieve ICT en kennis uit de gedragswetenschappen waardoor zij zich een beter beeld kunnen vormen van hun aandoening en therapie met als doel een structurele gedragsverandering te bewerkstelligen waardoor deze patiënten bewuster met hun medicatie omgaan, wat op zijn beurt leidt tot een verbetering van de therapietrouw.

Digitalisering
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant