MijnCody

Opschaling

Mijn Cody is ontwikkeld om effectieve communicatie te bevorderen tussen mensen en hun hulpverleners. Met hulp van MijnCody:
· maakt de cliënt zelfstandig een goed startpunt voor zijn zorg en ondersteuning;
· verbindt de cliënt zelf zijn totale (ondersteunende) netwerk aan zijn plan;
· voert de cliënt effectief het gesprek om zijn kwaliteit van leven te verbeteren;
· wordt het effect meetbaar van zorg en ondersteuning op kwaliteit van leven.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Zeeland
Yessica Ligterink