Mijn Leven 2.0

Ontwikkeling

Mijn leven 2.0 beoogt het digitale platform in de provincie Utrecht te worden met informatie, producten en diensten voor een goed leven met een beperking. Mijn leven 2.0 richt zich hierbij niet op de ziekte of beperking, maar juist op de mogelijkheden en talenten van iemand voor het realiseren van een goed leven. Mijn leven 2.0 wil inspireren door (ervarings) kennis over hoe je goed leeft met een beperking te verzamelen en verspreiden. Mijn leven 2.0 wil steunen door te verwijzen naar informatie, hulp en hulpverleners met expertise op het gebied van goed leven met een fysieke beperking.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Utrecht