Mijn Geneesmiddel in Beeld

Opschaling

Niet alle patiënten weten altijd raad met hun medicijnen. Dit komt vaker voor bij patiënten die veel verschillende medicatie gebruiken of bij wisseling van medicatie. Het lukt namelijk niet elke patiënt om daarbij altijd het overzicht te hebben en te houden. Teva biedt ondersteuning hierbij door middel van Mijn Geneesmiddel in Beeld (MijnGiB).

Digitalisering
Hulpmiddel
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Wearable
Regio Drenthe