Microbiome precision medicine

Opschaling

Onze zorg heeft vaak geen oplossing voor mensen met chronische klachten. Maar: wetenschap toont dat die klachten vaak met microbioom te maken hebben. >70% van de behandelingen slaat aan. Met hulp van de kennisbank vertalen 350 artsen alle wetenschap in een evidence-based personalized recept. Magistraal bereid door de apotheek.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
Zelfzorg
Overige
Regio Zuid-Holland
Help ons versnellen

1. Alle artsen en zorgprofessionals die mensen met chronische klachten behandelen, kunnen helpen om deze vernieuwing naar de eindconsument te brengen.
2. Datzelfde geldt voor zorgorganisaties zoals ziekenhuizen thuiszorgorganisaties en huisartscentra.
3. Organisaties die kunnen helpen om de nieuwe microbioom inzichten bij behandelaars onder de aandacht te brengen, helpen de invoering van deze innovatie te versnellen.
4. Verzekeraars (zorg- en arbo-) kunnen helpen met versnellen als zij een businesscase opstellen voor het gericht beschikbaarstellen van deze microbioomtherapie aan bepaalde doelgroepen die er veel aan kunnen hebben. Geschat wordt dat de businesscase voor beide typen verzekeraars uiterst positief uitpakt, maar het is belangrijk dat deze ook daadwerkelijk (en concreet) wordt opgesteld.