MEXTRA

Opschaling

Binnen een social eHealth network is het mogelijk om contacten te onderhouden tussen alle betrokkenen bij het zorgtraject. De hulpverlener, client en het sociale netwerk van de client kunnen in 1 dossier rapporteren over voortgang en bevindingen. Daarnaast is MeXtra gespecialiseerd in het aanmaken van een concreet, gestructureerd zorgplan. Taken worden duidelijk verdeeld onder professional, client, sociale omgeving, maar tegenwoordig ook informele zorg via een koppeling met WeHelpen.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Gelderland