Metrisquare

Opschaling

Metrisquare is in 2008 opgericht door Ben Vaessen, aanvankelijk met het doel digitale alternatieven te ontwikkelen voor de vele paper-and-pencil tests die nog steeds door psychologen gebruikt worden. Hij begreep van begin af aan dat intensieve samenwerking met zowel clinici als wetenschappers van enorm belang is voor het succes en besloot daarom het platform open te stellen zodat er in de vorm van een online community aan gewerkt kan worden. Met het Metrisquare platform kunnen leden hun meetinstrumenten ontwikkelen, de data analyseren, maar ook publiceren en zodoende delen met andere leden van het platform.

Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Regio Limburg