Mentalcoach.nl

Opschaling

Een platform voor millennials die worstelen met de levensvraagstukken van deze tijd. Dat is wat de nieuwe online community mentalcoach.nl wil bieden.

Millennials vinden op mentalcoach.nl vakkundige informatie die hen kan inspireren om zelf de regie over het leven te houden.

Je krijgt verschillende tools aangeboden zoals een leerdoelenpagina, waar je je eigen doelen op verschillende leefgebieden kunt formuleren en verbetering bijhoudt.

“Wij willen hen helpen om beter in balans te blijven en gelukkiger te worden.”

We willen echt aan de voorkant zitten, zodat de gang naar de hulpverlening niet nodig is.”

Digitalisering
Zelfzorg
Informatie-uitwisseling
Regio Noord-Brabant