Memory Lane

Concept

Memory Lane is een top kwaliteit tablet vermomd als een prachtig fotolijstje die vanuit een vaste plaats in de huiskamer en de hele familie verbindt via hun mobiele Memory Lane App. 85% van de mensen boven de 55 jaar heeft een vaste plek in de huiskamer. Hier om heen speelt hun persoonlijke leven af. Deze plek is belangrijk om het welzijn van de gebruikers te activeren. Memory Lane helpt bij het ontzorgen van senioren en hun directe omgeving. Het digitale contact via het Memory Lane Zorgscherm bevordert bovendien de sociale betrokkenheid en draagt bij aan de kwaliteit van leven. Senioren worden ondersteund door deze digitale cirkel, middels de Memory Lane mobiele App, onbeperkt uit te breiden binnen de persoonlijke cirkel, om hen heen van familieleden ( kinderen en kleinkinderen), vrienden, zorgprofessionals en of wijkcoaches.

Domotica
Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Regio Utrecht