MEET Healthcare

Ontwikkeling

Als Technisch Geneeskundigen hebben wij een unieke kijk op de zorg en een unieke positie in de zorg; wij zien vanuit patiënten perspectief wat de gezondheidszorg nodig heeft aan nieuwe technologie, en waar winst op te halen valt. Niet alleen in economische zin, maar ook in de zin van optimalisatie van processen. We kunnen technologische trends relateren aan actuele zorgprocessen en een vertaling maken naar werkbare en kosteneffectieve toepassingen. Wij kunnen daarnaast advies en ondersteuning bieden bij het ontwerp en de implementatie van deze technieken, maar ook bij lange-termijn investeringen gebaseerd op innovatie, kwaliteitsverbetering en preventie.

De technologische trends zoals self-monitoring middels wearables, online dokters en apps ontwikkelen in een razend tempo. De hoeveelheid data in de zorg is de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld; maar kan de gezondheidszorg dat aan? Wat meten we nu eigenlijk en wat betekent dit voor de individuele patiënt binnen het zorgtraject? En wie bepaalt welke app/techniek betrouwbaar is? Wat is de kwaliteit van de data? Er is immers geen standaard ijkpunt.
Deze technologisch push werkt bovendien niet. Ingenieurs verzinnen oplossingen waar ze problemen bij zoeken. Hun innovaties zijn gebaseerd op gemiddelden + een standaard afwijking binnen een bepaalde populatie. Indien resultaten buiten die grenswaarden vallen, kan er geen betekenis meer worden gegeven aan deze waarden voor het individu. Wij werken daarentegen vanuit het probleem waar wij een adequate oplossing bij vinden.

Juist door onze kennis vanuit data acquisitie en de individuele patiënt te combineren zijn wij in staat ‘big data’ patiënt specifiek te interpreteren, en willen wij hiermee de brug slaan tussen technologieaanbieders, zorgverleners en de patiënt/cliënt. Hiermee ondersteunen wij technologische innovators, medisch specialisten en gebruikers om zorgvuldig geselecteerde apps en solide geteste wearables op de juiste en veilige manier te kunnen toepassen in healthcare.

Met de juiste interpretatie van data kunnen resultaten worden vertaald naar het specifieke van de individuele patiënt of cliënt, waardoor patiënten/cliënten een veel gerichter zorgtraject ingaan en multiproblematiek effectiever kan worden aangepakt.
Voor een patiënt met multiproblematiek ontbreekt namelijk het overzicht voor integrale zorg en dus coördinatie. We zien de opkomst van focused factories, die kunnen inspelen op hoog-complexe zorgvragen. Deze ‘instituten’, zoals bijv. gericht op huidaandoeningen of kanker, richten zich op value-based healthcare, waarbij zij claimen dat middels strakke zorgpaden een betere kwaliteit tegen lagere kosten kan worden bewerkstelligd. Dit kan a) niet het proces zijn dat de patient/client werkelijk nodig heeft en b) ten koste gaan van de integrale zorg en samenwerking tussen specialismen. Effectieve monitoring en data-analyse kan dus leiden tot een beter overzicht van het klinische probleem van de chronisch zieke patiënt/cliënt. Hiermee kan een snellere start worden gemaakt met een adequaat en toegesneden beleid (de juiste therapie), resulterend in kostenbesparing in de zorg.

Even zo belangrijk: met een juiste implementatie en interpretatie van deze technologische trends in de zorg kan worden voorkomen dat mensen onnodig in een zorgtraject belanden. Onrust vanwege een verkeerde interpretatie van (zelf)gemeten data zorgt er namelijk voor dat mensen steeds sneller in een zorgtraject belanden zonder dat er een daadwerkelijk klinisch relevant probleem is.

‘Big data’ geeft bovendien veel informatie over de gezondheid-status van Nederland, wat van pas kan komen in de analyse van de verspreiding van ziekten binnen een populatie of zelfs het ontstaan ervan. De implementatie van ‘big data’ voor betrouwbaar onderzoek in de gezondheidszorg wordt op dit moment met argus ogen gevolgd en zelfs tegengewerkt. Zo zijn preventieve scans nog verboden in Nederland als er geen medische indicatie is, maar zien we wel een enorme opkomst van self-monitoring. Op dit gebied valt dan ook nog veel winst te behalen; de onzekerheid om te investeren in lange-termijn projecten met als doel preventie stagneert innovatie.

Voordelen zijn er genoeg, er valt veel winst te behalen door de juiste brug te slaan tussen de medische en technische wereld. Met onze ervaring en kennis van beide aspecten streven wij in ieder geval naar kwalitatieve, toegankelijke en kosteneffectieve zorg, vanuit het perspectief van de patiënt/cliënt.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Overijssel
Annemijn Jonkman