Meer muziek in de zorg

Ontwikkeling

Op 12 november 2019 lanceren wij op het Miracles of Music Congres de landelijke campagne Meer muziek in de zorg.

Wat gaan we doen?
• Landelijke campagne om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met de kracht van muziek en het belang van Meer muziek in de zorg.
• Zoveel mogelijk mensen en mantelzorgers de positieve effecten van muziek laten ervaren.
• Mantelzorgers, vrijwilligers en professionals leren om zélf muziekinterventie toe te passen.
• Initiatieven rond muziek in zorg en welzijn bundelen, verbinden, versterken en een platform bieden.

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Overige
Regio Noord-Holland