Medvice MIA

Opschaling

Het project MIA (kort voor Medische Interactieve Anamnese) pakt de overconsumptie van de gezondheidszorg aan door een nieuw en gedigitaliseerd triage en anamnese-systeem in spoedeisende hulpafdelingen (ER) en ziekenhuizen buiten kantooruren (HAP) in te voeren. Dit zou moeten leiden tot een aanzienlijke verkorting van de spreektijd en bijgevolg tot een kortere wachttijd voor de patiënt. Met MIA willen we medische anamnese deels automatiseren, digitaliseren en verbeteren in spoed-eisende hulp centra en HAP-klinieken, waardoor wachttijden van patiënten worden verkort en een snelle diagnose mogelijk wordt.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant