MedValue bv

Opschaling

MedValue voert kosteneffectiviteitsstudies uit voor bedrijven die een medische innovatie ontwikkelen. We brengen de zorg in kaart zoals die nu is, met alle gezondheidseffecten en kosten, met daarnaast de gezondheidseffecten en kosten zoals die zouden zijn als de innovatie is ingevoerd. Dit geeft de ondernemer een beeld van de potentie van de innovatie en de factoren die de potentie beïnvloeden, wat helpt te focussen en het ontwikkeltraject te versnellen. Daarom doen we dit assessment het liefst in een hele vroege fase. Daarnaast helpt het assessment om stakeholders (bijv financiers, clinici) te overtuigen van de toegevoegde waarde.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
Robotica
Overige
Regio Gelderland
Sabine Mulders