Medische Protocollen Navigatie

Opschaling

We are not bouwt de tomtom voor de arts en de patiënt door het medische protocollen landschap. De mogelijke gepersonaliseerde routes worden berekend en voorgesteld waardoor de arts meer tijd heeft voor de belangrijke afstemming met de patiënt. Patiënt en arts bepalen altijd zelf welke route genomen wordt. (app.wearenot.com)
We are not gelooft in de goede intenties van mensen. Er is geen zorgprofessional die expres iets fout doet. Elke zorgprofessional wil het beste doen voor zijn of haar patiënt. We are not gelooft dat door op een andere manier de professional te ondersteunen door het inzetten van proactieve veiligheidssystemen iedereen het goede kan doen. Per ongeluk fouten maken behoort daardoor tot het verleden. En dat is beter voor de patiënt én voor de professional

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
Overige
Regio Limburg