MedApp

Opschaling

Correcte inname van medicatie is van levensbelang, maar meerdere medicijnen en verschillende innamemomenten maken dat niet altijd gemakkelijk. MedApp biedt medicijngebruikers daarom meer controle over hun medicatie. De app maakt gebruikers bewust van hun inname- en medicijninformatie en geeft hen de kans deze informatie te delen met hun zorgverlener(s). Dit betekent dat zowel de dokter, apotheker als gebruiker worden ondersteund.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant