Matchingsite zorg

Opschaling

Een matchingsite die toont welke lokaal relevante zorgverleners passen bij een zorg- of welzijnsvraag. De site toont hun kenmerken, waaronder prijs en beschikbaarheid. De zorgzoeker vergelijkt, kiest, bestelt en rekent af. Dat laatste eventueel op basis van een gemeentesubsidie via een digitale "pgb-light"-procedure.

Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Utrecht
Henk Plessius