Match 4 your care

Ontwikkeling

Er zijn veel mensen in Nederland die thuiszorg nodig hebben. Dit varieert van huishoudelijke hulp tot verpleegkundige zorg. Dit aantal wordt alleen maar meer! Thuiszorgorganisaties hebben hun mensen in dienst er wordt een medewerker aangewezen die bij je thuis komt. Ik hoor vaak dat ouderen niet tevreden zijn met de medewerkers die bij hen thuis komen. Ze hebben bijvoorbeeld te weinig ervaring of hun persoonlijkheid past totaal niet bij de cliënt. Waarom zou je de ouderen niet de mogelijkheid bieden om zelf te kiezen door wie zij geholpen willen worden? De medewerker komt immers vaak bij de cliënt thuis. Daarvoor is Match 4 your care!
De cliënt kan zelf, door middel van een app, de medewerker(s) kiezen door wie zij geholpen willen worden. Natuurlijk kan de thuiszorgmedewerker zijn/haar voorkeur en expertise aangeven bij Match 4 your care. Als er een ''match is'' kan er een intakegesprek worden gepland bij de cliënt thuis. De medewerker komt dan naar de cliënt toe zodat de hulpvraag nog beter kan worden afgestemd. Er kan ook een eerste gesprek plaatsvinden via beeldbellen om vervolgens een afspraak te maken bij de cliënt thuis.

Digitalisering
Medisch technologische innovaties
Zelfzorg
Regio Noord-Holland
Charlotte Forrer