Maak Werk van je Gezondheid

Opschaling

Vanuit huis, in eigen tempo, op een moment dat het je uitkomt een cursus volgen over voeding, bewegen en leefstijl. Inzicht opdoen, bewust worden van de invloed die voeding en leefstijl op je fysieke en mentale gezondheid hebben. Door kennis keuzevrijheid krijgen en regie over de eigen gezondheid krijgen. Via het platform kunnen vragen worden gesteld en beantwoord door een professional.

Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland