Lyvup

Opschaling

Een digitale coach app combineert AI en gedragspsychologie om patiënten met chronische ziekten te ondersteunen bij het bereiken van hun gezondheidsdoelen. Het bevordert therapietrouw en stimuleert langdurige gedragsverandering voor een gezondere leefstijl, door continue begeleiding en motivatie.

AI
Digitalisering
Hulpmiddel
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Wearable
Zelfzorg
Regio Noord-Holland
Help ons versnellen

Potentiële partners, waaronder zorgverleners, gezondheidsverzekeraars, werkgevers, financiers, en technologiepartners kunnen Lyvup aanzienlijk helpen versnellen door te investeren in en samen te werken aan de ontwikkeling en uitbreiding van hun digitale therapieën. Deze samenwerkingen kunnen zich richten op de co-creatie van gepersonaliseerde gezondheidsprogramma's, integratie van Lyvup's oplossingen in bestaande zorgprocessen, en het delen van expertise en middelen om innovatieve oplossingen toegankelijker te maken.

Financiers spelen een cruciale rol in het mogelijk maken van deze ontwikkelingen door directe investeringen, het verstrekken van subsidies, of door samenwerkingsverbanden aan te gaan voor gezamenlijk onderzoek. Hun betrokkenheid kan essentieel zijn voor het opschalen van oplossingen, het verbeteren van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg, en het stimuleren van preventieve gezondheidszorg.

Door middel van deze samenwerkingen kan Lyvup zijn missie om toegankelijke, betaalbare en gepersonaliseerde gezondheidszorg te bieden verder realiseren. Dit draagt bij aan het verminderen van de druk op de gezondheidszorg, het bevorderen van de gezondheid van polishouders, en het ondersteunen van werkgevers bij het behoud van gezonde en productieve werknemers. Bovendien helpen investeringen in onderzoek en ontwikkeling de effectiviteit van digitale therapieën te valideren en te verbeteren, wat leidt tot verbeterde gezondheidsuitkomsten en kostenefficiëntie in de zorg.

Samen kunnen Lyvup en haar partners de gezondheidszorg transformeren en bijdragen aan een gezondere en gelukkigere samenleving. Voor meer details over samenwerkingsmogelijkheden met Lyvup, kun je hun website bezoeken.