Lung Care

Ontwikkeling

Mijn innovatie is een app voor alle longpatiënten die inhalatiemedicatie via een voorzetkamer gebruiken.
Lung Care is bedoeld om patiënten te stimuleren therapietrouw te zijn.
In de voorzetkamer wordt een sensor geplaatst en een verbinding zodat er contact kan worden gemaakt met de app.
De longarts registreert een patiënt voor de app en geeft aan hoe vaak de medicatie moet worden genomen. Doordat de longarts de patiënt registreert is dit gelijk gekoppeld aan het dossier.
De patiënt download de app en voordat de medicatie wordt gebruikt wordt de app geopend.
Hier zijn eerst adviezen te zien om de medicatie zo goed mogelijk te kunnen inhaleren.
De app registreert of de medicatie dagelijks gebruikt wordt en of het niet te hard of te langzaam wordt ingeademd. Als dit het geval is dan volgt er een melding.
Als een patiënt noodmedicatie moet gebruiken dan kan dat worden genoteerd.
Er komt ook een functie in de app die aan de hand van de dagelijkse dosering en het aantal in de aerosol uitrekent wanneer deze bijna op is. Een week van te voren en op de dag zelf komt er een melding dat de medicatie (bijna) op is. Hierdoor voorkom je dat er een lege aerosol wordt gebruikt.

Er wordt ook een schoonmaakinstructie voor de voorzetkamer toegevoegd. Op deze manier kan er altijd nagekeken worden hoe het schoongemaakt moet worden.

Voor kinderen kan een game worden toegevoegd zodat medicijnen nemen een leuk spelletje wordt.

Het begint allemaal bij correct medicatiegebruik en daarom heb ik Lung Care bedacht.
Ik ben op dit idee gekomen omdat ik zelf longpatiënt ben en apothekersassistente. Daardoor zie ik het van 2 kanten.

Digitalisering
Hulpmiddel
Medisch technologische innovaties
Regio Zuid-Holland
Solange Nobel