Lizz - de embodied digitale revalidatie-assistent

Opschaling

Lizz.Health is de digitale revalidatie-assistent - een ‘blended care virtuele zorgverlener’ die patiënten helpt met advies en herinneringen, en behandelaren helpt patiënten op afstand te begeleiden en te motiveren, gegevens te verzamelen via zelfrapportages en sensoren, en het herstelproces te optimaliseren.

AI
Digitalisering
Hulpmiddel
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Robotica
Zelfzorg
Overige
Regio Gelderland
Help ons versnellen

Lizz is een AI-gestuurde companion die als doel heeft het revalidatie-traject van patiënten te ondersteunen, en daarmee de druk op de zorg te verlagen. De waarde van Lizz is nu kwalitatief aangetoond in pilots in vier revalidatieklinieken. We staan voor de uitdaging om Lizz breder in te zetten, en in te passen in reguliere financieringsstructuren. We zoeken klinieken en verpleeghuizen die willen meehelpen om de impact te vergroten, en de waarde te kwantificeren. En we zoeken partijen die ons kunnen helpen op te schalen, en reguliere financiering te verkrijgen.