Lichaamsdroger / douchefohn / body dryer

Opschaling

De lichaamsdroger ondersteunt de hulpbehoevende persoon met afdrogen na het douchen. De lichaamsdroger geeft gebruiker de regie, zelfstandigheid en waardigheid terug. Draagt bij aan de kwaliteit van leven.
Schaarse thuishulp kan efficiënter ingezet worden en levert de lichaamsdroger een substantiële bijdrage aan de klimaatneutrale doelstellingen.

Hulpmiddel
Medisch technologische innovaties
Regio Utrecht
Help ons versnellen

Graag willen wij organisaties en hulpbehoevende bewust maken van de lichaamsdroger en welke voordelen dit kan bieden voor mens, dier en milieu.