Leefsamen

Opschaling

De veiligheidsregio Midden- en West Brabant heeft in 2016 geïnvesteerd in een innovatie-pilot rond veiligheid op maat. Binnen deze pilot is de combinatie gelegd tussen de verminderde zelfredzaamheid van ouderen, bewustwording, gedragsverandering en slimme alarmering. Uit deze pilot is Leefsamen ontstaan. Met Leefsamen wordt de samenredzaamheid met buren, familie en mantelzorgers gestimuleerd en geactiveerd. Met de inzet van slimme sensoren en sociale alarmering in combinatie met een lokale meldkamer en opvolging, zorgen we voor samenredzaamheid bij een calamiteit en/of noodsituatie, parallel aan de inzet van de professionele hulpdiensten. Hierdoor kunnen ouderen, minder zelfredzame mensen veiliger en verbonden met hun omgeving thuis blijven wonen.

Domotica
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant
Help ons versnellen

We zijn altijd op zoek naar nieuwe partijen die met ons willen samenwerken om onze dienstverlening nog duurzamer te maken. Inmiddels hebben we een goed opschalingsmodel ontwikkeld, waarin we in samenwerking met gemeenten, woningcorporaties, veiligheidsregio's, verzekeraars en vaak ook lokale welzijnsorganisaties opschalen.