LCE2

Ontwikkeling

• Met de app voeren zelfsturende teams een taak- en omgevingsanalyse uit op een afdeling.
• Hieraan worden psychofysiologische maten van het afdelingspersoneel gekoppeld middels een nog te kiezen wearable.
• Deze psychofysiologische gegevens worden aangevuld met input uit een enquête en (semi-) gestructureerde interviews.
• Op basis van deze gegevens gaat het team concrete verbetervoorstellen opstellen en uitvoeren om de werkomgeving en werktaken ‘breinvriendelijker’ in te richten.

Digitalisering
Overige
Regio Zuid-Holland
Gert-Jan Kamps