LAVA gesprekstool

Opschaling

Het LAVA (Life and Vitality Assessment) is een gespreksinstrument om als professional in zorgorganisaties en welzijnsorganisaties met ouderen in gesprek te gaan. Ouderen krijgen inzicht in de thema’s die zij belangrijk vinden en in de kwaliteit van leven zoals zij die zelf ervaren.

Digitalisering
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Overige
Regio Gelderland