Kwik realtime teamthermometer

Ontwikkeling

Kwik maakt realtime meten van het werkklimaat in instellingen en haar teams of afdelingen mogelijk. Kwik koppelt de thema's werkplezier, ondersteuning, autonomie, werkdruk, en inhoud van het werk aan elkaar. Deze thema’s en bijbehorende vragen zijn tot stand gekomen in overleg met en na validatie door twee hoogleraren (arbeids)psychologie van de Radboud Universiteit. De applicatie maakt het niet alleen mogelijk om je persoonlijke dagboek te zien, maar ook om je resultaten te vergelijken met andere teams, tussen beide sexes, leeftijdsgroepen, en versus de hele organisatie. Alle metingen zijn overigens anoniem, dus niet door managers te herleiden naar specifieke personen.

Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Regio Gelderland
Marieke Timmer