Kuura

Ontwikkeling

Kuura is een gebruiksvriendelijk platform die mantelzorgers, zorgvragers en/of zorg-professionals toegang geeft tot een persoonlijk zorg-profiel die alle informatie bezit om het zorgproces efficiënter, transparanter en professioneler te laten verlopen. Kuura biedt daarnaast ondersteuning bij het planmatig/methodisch rapporteren voor mantelzorgers, zorgvragers en zorg-professionals bij het bieden van informele en/of formele zorg. Ook zijn de gebruikers via Kuura in staat om in contact te blijven met het zorgnetwerk en zodoende sociale en klinische informatie met elkaar te delen.

Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Noord-Holland