Krachthuus

Concept

In onze samenleving vinden op het gebied van zorg, wonen, welbevinden en werkgelegenheid ingrijpende veranderingen plaats. Verantwoordelijkheden worden bij de gemeente gelegd én bij de burger zelf. Het samen leven verandert. Dat vraagt om een nieuwe aanpak.
Wat zijn die veranderingen? Voor de zorg is minder geld beschikbaar. Zorg en wonen worden gescheiden, zodat steeds meer mensen in de eigen woning blijven. In de delen van Nederland is sprake van een forse vergrijzing, met daling van de bevolking en het wegtrekken van jongeren. De industrie krimpt, werkloosheid is een probleem.
Dat roept twee vragen op. Hoe kunnen de beperkte middelen efficiënt en creatief worden ingezet om deze veranderingen soepel te benaderen. En wat kunnen mensen voor elkaar betekenen.
De Stichting De Nieuwe Opbouw heeft het Krachthuus ontwikkeld. Het Krachthuus is een concrete én digitale verzamelplek midden in de stad, vol bedrijvigheid rondom zorg, wonen, veiligheid, informatievoorziening en kennisverwerving. Met de inbreng van mensen zónder werk maar mét kennis en vaardigheden.
De activiteiten in Krachthuus hangen allemaal met elkaar samen.
De inzet van thuistechnologie maakt zorg op afstand mogelijk en bevordert de veiligheid van mensen die gewoon thuis wonen, maar beperkingen hebben als gevolg van hoge ouderdom of fysieke of mentale problemen. Met thuistechnologie (domotica, sensoren, e-health) is het mogelijk om bij incidenten in huis of bij onvoorspelbaar gedrag (zwerven, kookongelukjes, onveilige situaties) op efficiënte wijze de hulp in te roepen van de mantelzorg of professionele hulp.
In een testopstelling in het gebouw wordt thuistechnologie gedemonstreerd om aan mogelijke gebruikers het gemak ervan te laten zien, én worden nieuwe mogelijkheden getest.
Cursussen zorgen voor nieuwe vaardigheden en kennis, wat de zelfredzaamheid van mensen bevordert. Leren zelf koken, als je dat nog nooit hebt gedaan. Voor jezelf opkomen als je dat moeilijk vindt. Om deel te kunnen blijven nemen aan het samen leven moet je kunnen omgaan met smartphone, tablet en notebook. Ook voor vrijwilligers is onze samenleving ingewikkeld. Zij volgen de Cursus Eerste hulp bij alarmering.
Elektronische apparatuur kan best nog een tweede leven leiden. Vandaar het Repair Café. En ja, ontmoeting en gezelligheid mag ook.

Kortom: in het Krachthuus krijgen de burgers een duwtje in de rug in zelfredzaamheid, bij de verbetering van hun sociale netwerken en van hun eigen (woon)omgeving en hun welbevinden. Het is een ontmoetingsplaats voor de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van wonen, zorg, welzijn, opleidingen, werk, praktisch bruikbare technologie, voor sociale contacten, voor zinvol vrijwilligerswerk waarmee kansen op de arbeidsmarkt verbeteren. En voor alles wat de in het gebouw samenwerkende organisaties en de burgers verder nog bedenken.

Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Overige
Regio Drenthe