KlinischeHulp

Opschaling

KlinischeHulp is een geavanceerde digitale assistent voor GGZ-zorgverleners en ondersteunt psychologen, psychotherapeuten en psychiaters door na cliënt-gesprekken, supervisie en collegiaal overleg automatisch overzichten te genereren in een beveiligde omgeving. Deze bevatten mogelijk passende diagnoses, behandelplannen en een gesprekssamenvatting.

AI
Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Regio Noord-Holland
Help ons versnellen

We zoeken actief samenwerking met GGZ-zorginstellingen voor verdere pilotfases om de praktische toepassing van onze digitale assistent te testen en te optimaliseren. We willen nauw samenwerken met zorgprofessionals om waardevolle feedback te verzamelen en onze software te verfijnen. Daarnaast nodigen we onderzoeksinstituten en marktexperts uit om ons te ondersteunen bij het valideren van effectiviteit en strategisch advies. Voor een vruchtbare samenwerking met zorgorganisaties in de GGZ nodigen we geïnteresseerde partijen uit om contact met ons op te nemen. We zijn op dit moment voornamelijk op zoek naar organisaties om mee in gesprek te gaan, om ons project te presenteren en testfases te organiseren.