Klant centraal WLZ indicatie

Concept

Zoals onlangs is aangekondigd organiseert Zilveren Kruis één keer per kwartaal een innovatiecafé. Het eerste innovatiecafé zal plaatsvinden op dinsdag 10 mei 2016.

Het innovatiecafé
• brengt gezamenlijk nieuwe ideeën en concepten in de zorg verder;
• inspireert mensen werkzaam in de gezondheidszorg met innovatieve concepten;
• brengt ondernemers, zorginstellingen en verzekeraars met elkaar in verbinding.

Thema
Het innovatiecafé wordt telkens georganiseerd rondom een trend of thema. Op dinsdag 10 mei 2016 het eerste zorginnovatiecafé plaats. En u kunt erbij zijn! Heeft u interessante ideeën of oplossingen voor het volgende vraagstuk?
Hoe krijgen wij inzicht in de daadwerkelijke behoefte van een cliënt met een (nieuwe) WLZ-indicatie om het leven te leiden zoals hij dat wil?
Wij zijn op zoek naar een innovatieve tool of hulpmiddel om de vraag van WLZ-cliënten over hun huidige en toekomstige levenswijze helder te krijgen.
Alhoewel het cliënten betreft die zorg nodig hebben, focussen wij tijdens dit thema vooral op het leven van deze cliënten. Waar ligt hun behoefte? Wat willen ze? En wat willen ze juist niet? Vanuit de wens/ behoefte van de cliënt in het dagelijks leven kunnen vervolgens (zorg)oplossingen gezocht worden.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Noord-Holland