Kijksluiter

Opschaling

Kijksluiter is een bibliotheek van - op dit moment - 5.000 animatievideo's, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een medicijn in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd. Met dit aantal animatievideo's is er voor meer dan 95% van de eerste uitgiftes in de openbare apotheek en meer dan 85% van alle uitgiftes een Kijksluiter beschikbaar. Om de patiënt zo goed mogelijk aal te spreken, is elke Kijksluiter aangepast op geslacht, leeftijd en reden van voorschrijven van het medicijn. De patiënt kan Kijksluiter thuis in alle rust, eventueel samen met mantelzorger of familielid, bekijken. Vragen kan hij direct aan zijn zorgaanbieder stellen. Kijksluiter is geschikt voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen patiënten. De inhoud en bruikbaarheid van Kijksluiter is uitvoerig getest met laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Op basis hiervan zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd. Zo is het taalgebruik verder vereenvoudigd, zijn iconen toegevoegd en wordt gewerkt aan een 1-scherm samenvatting. Voor anderstaligen zijn er uitvoeringen in het Turks, Arabisch en Engels. Voor doven en slechthorenden is Kijksluiter in het Nederlands ondertiteld.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Noord-Holland