KernKracht

Ontwikkeling

De 50+ winkel stelt bewoners in staat alle informatie, diensten en producten audio visueel te bestellen en via een fijnmazig distributie netwerk aan huis aangeleverd te krijgen.

Overige
Regio Vlaanderen
Cees Hoogesteger