KarantisCare

Opschaling

De KarantisCare app stelt de zorgverlener in staat snel en op intuïtieve wijze te rapporteren over de status van de cliënt en de uitgevoerde zorgtaken. Deze informatie wordt rechtstreeks doorgezonden naar het managementsysteem van de zorginstelling, zodat het management real-time inzicht heeft in de tijd die per cliënt daadwerkelijk aan zorg wordt besteed en of alle benodigde handelingen zijn uitgevoerd. Daarnaast worden familieleden simultaan geïnformeerd over de gezondheidsstatus en gemoedstoestand van hun (zieke) familielid en kunnen gezondheidsproblemen worden opgelost door snel en effectief overleg tussen familie en zorgverlener.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
(Tele)monitoring
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant