jouwnieuweplek.nl

Opschaling

Op jouw nieuwe plek kunnen zoekers naar dagbesteding of begeleid werk snel en gemakkelijk op zoek naar een passende plek. Zij krijgen na het invullen van hun woonplaats direct het aanbod in hun omgeving te zien. Hierna kunnen zij aan de hand van een aantal filtermogelijkheden eenvoudig aangeven waar zij naar op zoek zijn. Het programma filtert de resultaten en toont de plekken die het beste matcht bij hun keuze.
Op deze manier hebben zij snel, eenvoudig en overzichtelijk in beeld welke locaties bij hen in de buurt dagbesteding aanbieden die aansluit bij hun wensen en mogelijkheden.

Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Overige
Regio Noord-Holland
Help ons versnellen

Door kortere lijnen met de diverse aanbieders van dagbesteding in Nederland hopen wij beter te kunnen samenwerken. Niet alleen om zo meer omzet te kunnen draaien maar ook om op deze manier beter in staat te zijn problemen op te lossen die al lang opgelost hadden moeten worden.