Jouw Omgeving

Opschaling

Jouw Omgeving staat voor jouw hulp, op jouw moment, op jouw plek. In de zorg wordt in toenemende mate gezocht naar manieren om hulpverlening effectiever, efficiënter en transparanter te maken met een grotere rol voor de cliënt. Voor instellingen in de Jeugdzorg, wijkteams, GGZ en Verstandelijk Gehandicaptensector is dit nu mogelijk dankzij Jouw Omgeving. Jouw Omgeving is een online platform dat het gehele primaire proces faciliteert, van intake tot uit zorg. Ook de omgeving van de cliënt wordt actief betrokken, niet alleen ouders, maar bijvoorbeeld ook opa’s, oma’s, leraren of hulpverleners van een andere instelling. Zo krijgt hulpverlening binnen het netwerk, en samenwerking binnen de keten pas echt vorm. Jouw Omgeving sluit dan ook perfect aan op de 1 Gezin 1 Plan methodiek!

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Virtual reality
Regio Utrecht