Jong ontmoet oud in de klas

Ontwikkeling

Verbindt de wereld van onderwijs, opleiden en vormen van jongen mensen met de wereld van gezondheid en welzijn van ouderen en de sociale cohesie neemt toe. Hoe mooi is dat?!

En wat is er nu mooier dan ondernemerschap en zorginnovatie te koppelen aan het welzijn van ouderen? Ontzettend leuke thema’s, omdat je de gezondheid van ouderen daarmee uit de sfeer van ellende haalt. Dat er te weinig handen aan het bed zijn en sommige oudere mensen zich eenzaam voelen, weten we wel. Maar er valt genoeg goeds te doen. Ouderen worden vitaler en blijven langer gezond als ze maatschappelijk van waarde zijn. Dat kan heel goed door hen bij het onderwijs van jonge mensen te betrekken. Voor jonge mensen is het contact net zo waardevol. Zo kun je twee werelden mooi met elkaar verbinden.

Ik houd ervan om juist met een andere blik naar ouderen te kijken en manieren te verzinnen om de beeldvorming over deze groep te veranderen. Het onderwijs is een prima manier om ouderen te laten participeren. Als je hen een structurele plek geeft, snijdt het mes aan twee kanten. Jongeren raken enthousiaster van ervaringsverhalen dan de theorie die ze in boeken krijgen voorgeschoteld. Tegelijk leren zij ouderen waarderen. En als je mensen waardeert, zorg je ook automatisch goed voor ze. En dat is dan weer goed voor de sociale cohesie in wijken.

Als ik mijn verhaal aan leerkrachten vertel, raken ze allemaal enthousiast. Een geschiedenisleraar die iets over de situatie in Syrië wil vertellen, heeft er veel aan als een oudere uit de wijk komt vertellen over zijn ervaringen in de oorlog. In lagere klassen kan een les aardrijkskunde opeens een stuk aantrekkelijker worden wanneer er iemand in de klas op een leuke manier laat weten hoe mensen vroeger op vakantie gingen. Je kunt heel veel mensen een waardevolle rol geven. Ook ouderen met beginnende dementie. Laat hen maar vertellen wat ze nog wel kunnen en wat ze allemaal meemaken. Die verhalen verrijken een kind.

Op de St. Joseph basisschool in Breda, waar mijn eigen kinderen op school zitten, heb ik een een project georganiseerd waarbij we een beeldverbinding maakten tussen de klas en het ouderen thuis. Het was geweldig!. De ouderen bereidden zich echt voor op wat ze gingen vertellen en de kinderen smulden van de verhalen. Met de techniek van vandaag is het helemaal niet moeilijk om zoiets te organiseren. Her en der in het land zijn er al veel initiatieven waarbij jongeren en ouderen met elkaar in contact komen. Jongeren geven bijvoorbeeld computerles, zodat de ouderen zinvol bezig kunnen blijven. Ik zou willen dat zulke dingen een vaste plaats in het onderwijs krijgen. Dan heeft de samenleving er echt iets aan.

Overige
Regio Noord-Brabant
Niels de Beer