Jaapie

Opschaling

Jaapie is een touchscreen systeem welke eenvoudig kan worden gebruikt (ook zonder computer ervaring) door senioren en chronisch zieken. Ze kunnen hierdoor langer zelfstandig thuisblijven wonen en de regie houden over het eigen leven.
Ook voor mantelzorgers is het en handig systeem om hun zware taak te verlichten.

Domotica
Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Drenthe
Michel de Korte