iQare ehealth platform

Concept

iQare verbindt alle stakeholders in het zorg ecosysteem naadloos met (zorg)consumenten door op slimme wijze telecare, telehealth, domotica en digitale media in een platform te integreren. iQare geeft zorgverleners de gereedschappen om zelf hun werkzaamheden optimaal in te richten bijvoorbeeld door zorgoproepen slim af te handelen en zorg op afstand te verlenen via beeldbellen. iQare voorzag al vroeg de noodzaak om grensoverschrijdend samen te werken om zorg betaalbaar te houden. Samenwerken tussen disciplines binnen zorgorganisaties, samenwerken tussen zorgorganisaties onderling en samenwerking tussen professionele zorgverleners, mantelzorgers en derde dienstverleners. Geplande en ongeplande zorgtaken kunnen instant worden neergelegd bij diegene die beschikbaar, het meest nabij en juist gekwalificeerd is om de zorg te verstrekken. Afhankelijk van het type zorgvraag kan dus een professionele zorgverlener, een mantelzorger, een derde dienstverlener of een familie lid ingeschakeld worden.
iQare verbetert de kwaliteit van leven van zorgbehoevenden, door hen in staat te stellen langer zelfstandig te leven, zich veiliger te voelen en meer sociaal contact te hebben. iQare geeft hen een laagdrempelige toegang tot diensten op het vlak van zorg en gezondheid, veiligheid, communicatie & planning en welzijn en gemak.

Domotica
Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Noord-Brabant