IQ Messenger

Opschaling

Het merkonafhankelijke software platform IQ Messenger maakt het mogelijk bestaande en nieuwe systemen te combineren en processen te optimaliseren los van merk. Merkonafhankelijkheid is geborgd door geen verkoop van apparatuur maar juist door alle verschillende vendoren te integreren en samen te laten werken waardoor de klant eindelijk de baas wordt over zijn systemen en werkprocessen. U hoeft niet langer bestaande systemen voortijdig af te schrijven uit uniformiteit. Ook hoeft u niet meer beperkt te blijven tot één product terwijl dit eigenlijk niet op al uw locaties past bij de betreffende vraagstelling. Met IQ Messenger kunnen al uw separate systemen werken als één platform!

Domotica
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Regio Zuid-Holland