Innovatie in Welzijn

Ontwikkeling

Het project richt zich op het realiseren van een persoonsgericht aanbod van buurtgerichte (algemene) voorzieningen die er aan bijdraagt dat kwetsbare inwoners langer vitaal, veilig en gezond zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, en kunnen deelnemen van de samenleving.

Digitalisering
Informatie-uitwisseling
Zelfzorg
Regio Zuid-Holland
Ruben Blanke