Innovatie verslavingszorg

Pilot

Ik heb een idee om in de verslavingszorg het behandelplan en -begeleidingsplan visueel te maken, omdat beeld 600 maal sterker is dan gesproken woord. Zo wordt de cliënt de hoofdrol in zijn eigen levensverhaal/behandelplan en versterkt het eigenaarschap. Aan de hand van opgestelde doelen en de inspanning die de cliënt levert komen dan doelen aan de hand van beeld bijv. dichter bij of gaan verder weg bij gebrek aan inspanning. Thema's die voor de cliënt belangrijk zijn kunnen extra worden belicht. Zo krijgt de cliënt meer contact met zijn intrinsieke waarden, zeker bij de verslaafde cliënt waar de afstand tot het innerlijk leven vaak groot is. Door het visueel maken van doelen wordt de afstand tot die doelen kleiner. De cliënt kan het weer "voor zich zien" Positief (en negatief) gedrag wordt bekrachtigd door het inzichtelijk maken. Het wordt toegankelijk om een beeld te vormen van het leven wat iemand diep in zijn hart zou willen. Beelden kunnen gebruikt worden om iemand te motiveren of confronteren. Het visueel plan kan een compleet beeld schetsen van de werkelijkheid, inclusief thema's, mensen, enz. die belangrijk zijn voor de cliënt. Bij toegewijde actie komt het doel dichterbij. Trauma kan je aan de hand van beeld inzichtelijk maken zodat er met wat afstand naar gekeken kan worden. Met beeld kan je vertalen wat er aan de binnenkant gebeurd en wat er aan de buitenkant gebeurd. Computerbeelden kunnen verschillende scenario's schetsen. Bij kinderen kan je ze bijv. de hoofdrol laten spelen in een animatiefilm van hun leven. Met beeld kan je fragmenten stopzetten om verder uit te diepen. Je kan een dag van begin tot eind aan de hand van activiteit en gedrag invullen en schetsen hoe dat er dan op lange termijn uit gaat zien. De cliënt speelt de hoofdrol in zijn/haar eigen leven. Door beeld wordt bewustzijn versterkt. Een smiley in het verkeer werkt ook positief als je je aan de gewenste snelheid houdt, dit werkt motiverend. In een groepsgesprek kunnen cliënten naar elkaars verhaal kijken en herkenning vinden. Focus gaat af van de hulpverlening omdat hij/zij de hoofdrol speelt in zijn/haar eigen (levens)verhaal. Het leven is als een computergame, doe je het goed ga je naar het next level. Verslaafde cliënten leven in een soort van droomwereld die je aan de hand van beeld meer naar de realiteit kan vertalen.

Virtual reality
Zelfzorg
Domotica
Digitalisering
Hulpmiddel
Informatie-uitwisseling
Medisch technologische innovaties
(Tele)monitoring
Robotica
Wearable
Overige
Regio Noord-Brabant
Saskia Cremers